LINUX pro všechny na VIAKIS.NET

Linux snadno a rychle

VIM - editor pro náročné

Příkazový režim

m(m) - označení začátku bloku
y'(m) - od začátku označeného bloku (mm) po kurzor zkopíruje blok
d'(m) - od začátku označeného bloku (mm) po kurzor smaže blok
p - vloží zkopírovaný nebo smazaný blok za pozici kurzoru
>'(m) - od začátku označeného bloku (mm) po kurzor odsadí blok směrem doprava
>'(m) - od začátku označeného bloku (mm) po kurzor odsadí blok směrem doleva
Poznámka: m - slouží k označení začátku bloku  za (m) může být  dosazen jakýkoliv jiný znak (ale pro jednoduchost a rychlost se velmi často využívá právě m)
u - undo vrátí naposledy provedenou operaci
G - přesune se na konec souboru
gg - přesune se na začátek souboru
% - najde párovou závorku
ZZ - ekvivalentni s :wq - uloží změny a ukončí editor

Vkládací režim


Režim příkazového řádku

/text - hladá řetězec text shora dolů
?text - hledá řetězec text  zespodu nahoru
:123 - přejde na řádek číslo 123
:q! - ukončí editor beze změn
:w - zapíše změny v souboru
:wq - zapíše zmeny a ukončí editor ekvivalentni s příkazem ZZ
:%s/puvodni_text/nahratit_textem/g - nahradí v celém - global dokumentu řetězec puvodní_text na nahradit_textem, při použití i - case insensitive nebude rozlišovat velikost písmen

 

Programování v BASHI

#!/bin/bash

Příkazy BASHE

nc -l -p port
Poslední změna: 4.11.2007 v 15:43
Celkem zobrazeno: 961x
z 435 různých IP adres


 
Info: info@viakis.net